Ohjeita

Huomioitavaa kiinteistökaupassa

Kiinteistön myynti

 • Kiinteistöä myytäessä myydään alue ja sen ainesosat sekä tarpeisto. Kiinteistön alue selviää kiinteistörekisteriotteesta. Ainesosiin kuuluvat esimerkiksi rakennukset, maa-ainekset ja puut. Tarpeistoa ovat erilliset esineet, jotka kuuluvat kiinteistöön ja palvelevat sen käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi säiliössä oleva lämmitysöljy ja kiinteistön hallintaan liittyvät asiakirjat, mm panttikirjat
 • Kohteesta on tärkeää kertoa kaikki kiinteistöä koskeva tieto, koska myyjällä on erittäin laaja tiedonantovelvollisuus myytävän kiinteistön ominaisuuksista
 • Myyntiä aloitettaessa on oltava vähintään seuraavat asiakirjat
  • Lainhuutotodistus tai katkeamaton saantoselvitys viimeisestä lainhuudon saajasta itseensä. Tällä varmistetaan myyjän omistusoikeus.
  • Kiinteistörekisteriote ja kartta, josta selviää kiinteistön muodostuminen ja mm. kaavat, pinta-ala, rasitteet ja osuudet yhteisiin alueisiin.
  • Rasitustodistus, joka sisältää mm kiinnitykset ja panttioikeudet sekä muut erityiset oikeudet.
  • Mahdolliset muut sopimukset, esimerkiksi vuokrasopimukset tai liittymäsopimukset.

Kiinteistön osto

 • Harkittaessa kiinteistön ostoa on syytä selvittää, mitä kaikkea myytävä kiinteistö pitää sisällään. Millainen on myytävä alue, pinta-alaltaan ja sijainniltaan. Mitä sen ainesosat ja tarpeisto pitävät sisällään. Metsätiloilla erityisesti puusto vaikuttaa niiden hinnoitteluun.
 • Ostajaa koskee kohteen tarkastusvelvollisuus, joten ostajan on aina tarkastettava kohde ennen ostopäätöksen tekemistä.
 • Ostajan on myös syytä tutustua vähintään alla lueteltuihin kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin.
  • Lainhuutotodistus tai katkeamaton saantoselvitys viimeisestä lainhuudon saajasta myyjään. Tällä varmistetaan myyjän omistusoikeus eli myyntioikeus.- Kiinteistörekisteriote ja kartta, josta selviää kiinteistön muodostuminen ja mm. kaavat, pinta-ala, rasitteet ja osuudet yhteisiin alueisiin.
  • Rasitustodistus, joka sisältää mm kiinnitykset ja panttioikeudet sekä muut erityiset oikeudet.
  • Mahdolliset muut sopimukset, esimerkiksi vuokrasopimukset tai liittymäsopimukset.
 • Todistukset on syytä olla päivätty kaupantekopäivälle.
 • Usein on hyvä tarkistaa, ettei kiinteistöön kohdistu maksamattomia maksuja, esimerkiksi kiinteistöveroja tai kunnallisteknisiä maksuja
 • Lainhuutoa kannattaa hakea mahdollisimman pian kaupanteosta. Se käynnistää myös lohkomisen määräalan kohdalla.
Image

Marko Syrjälä
LKV, kaupanvahvistaja,
metsätalousinsinööri
050 475 8686
marko.syrjala@hehtaari.fi

Uutiskirje

Liity sisäpiiriimme, saat tiedon uusista kohteista ensimmäisten joukossa!

Seuraa meitä