Arvo

Kiinteistöarviointi

Kiinteistöllä sijaitsevasta metsästä kannattaa teettää metsäammattilaisella erikseen tila-arvio. Tila-arvio on erinomainen lähtökohta kiinteistön realistisen myyntihinnan kartoittamisessa.

Metsätilan arvon määrittämiseen käytetään yleisesti summa-arvomenetelmää. Siinä tilan arvo määritellään metsikkökuvioittain maapohjan arvon, taimikoiden arvon, puuston arvon ja mahdollisen odotusarvon summana. Maapohjan arvo, taimikoiden arvo ja odotusarvokertoimet saadaan alueittaisista taulukoista. Puuston arvon määrittämisessä käytetään alueittaisia useamman vuoden puutavaran keskihintoja. Summa-arvomenetelmässä tehdään lisäksi tilakohtaisesti kokonaisarvon korjaus, joka ottaa huomioon tilan metsien erityispiirteet sekä yleiset hoito- ja hallintomenot.

Lisäksi arvioidaan kaikki muu kiinteistöön kuuluva esim. rakennukset, pellot ja muut siihen kuuluvat oikeudet sekä erityispiirteet. Näiden arviointiin käytetään yleensä kauppa-arvomenetelmää, siinä kohteen arvo määritellään ko. kohteen kanssa vertailukelpoisista kohteista maksettuja kauppahintoja hyväksi käyttäen. Näin pyritään laskemaan kohteelle paikkakunnalla todennäköisesti saatava hinta.

Kiinteistön kokonaisarvo muodostuu näiden kaikkien osien yhteenlasketusta arvosta.

Image

Marko Syrjälä
LKV, kaupanvahvistaja,
metsätalousinsinööri
050 475 8686
marko.syrjala@hehtaari.fi

Uutiskirje

Liity sisäpiiriimme, saat tiedon uusista kohteista ensimmäisten joukossa!

Seuraa meitä