Tuohisaari 759-403-85-0

Soini

Pesolantie, Soini

sqf 36.24 ha

Myytävänä hyvin hoidettu, pääasiassa kasvatusmetsistä koostuva n 36,24 ha metsätila Soinissa Kuninkaanjoen kylässä.

Tila koostuu kolmesta palstasta ja sillä on uudistuskypsää metsää n 2,39 ha ja taimikkoa on ainoastaan n 2,06 ha ja sille on juuri tehty taimikonhoito. Puustosta on tuore maastomittauksin tehty tila-arvio.

Sähkölinjan varressa olevalle kuviolle 2 tullaan tekemään ensi keväänä mätästys ja taimien istutus myyjän lukuun, lukuunottamatta mahdollista johtoaluetta. Kiireellisistä ensiharvennuskuvioista 6 ja 8 on tehty metsänhakkuusopimus UPM Metsän kanssa. Tämä sopimus tullaan siirtämään ostajan hyväksi.

Tilaa rasittaa Oy Soinin Tuuli Ab:n kanssa tehty sopimus, jolla suostutaan Korkeanmaa-Alajärvi nimistä 110 kV voimansiirtojohtoa varten tarvittavan alueen n 1,34 ha kiinteistön käyttöoikeuden supistukseen. Alue sijaitsee nykyisen Vihtavuori-Alajärvi 400 kV johtoalueen vieressä itä/koillispuolella.

Kiinteistöstä on vuokrattu 4 ha Vapo Oy:lle pintavalutus ja vesiensuojelualueeksi. Vuokra-aika päättyy 31.12.2043, mikäli turvetuotanto loppuu aiemmin kuin vuokra-aika on kulunut loppuun, luovutetaan alue takaisin maanomistajalle. Aluetta ei ole tällä hetkellä rakennuttu vuokrasopimuksessa mainittuun käyttöön. Alueesta on maksettu vuokra kertakorvauksena, joten tulevaisuudessa vuokratuottoja ei ole. Puusto vuokra-alueella kuuluu maanomistajalle.

Kohde myydään tarjousten perusteella, lähtöhinta 86 000 €. Jätä tarjous viimeistään 13.12.2020. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Kysy lisätiedot Marko Syrjälä 050 475 8686 tai marko.syrjala@hehtaari.fi

Ostajalle tulevia maksuja ovat varainsiirtovero 4 % kauppahinnasta, lainhuutokulut 119 € ja kaupanvahvistusmaksu 120 €.

Tila-arvio

Kuvioluettelo

Kuviokartta

Vuokra-aluekartta

 

Kartta

Pesolantie, Soini