KOHTEEN ARVIOINTI ON MONEN ASIAN SUMMA
LKV•POINT OY H A HEHTAARI.FI Huomioitavaa kiinteistökaupassa >> Yhteismetsä >> Kohteen arviointi >> LIITY SISÄPIIRIIMME Kun liityt sisäpiiriimme, saat  automaattisest tiedon sähköpostiisi  uusista myyntikohteista. Voit poistua postituslistalta halutessasi. OTA YHTEYTTÄ >> OTA YHTEYTTÄ >>
Kiinteistöllä sijaitsevasta metsästä kannattaa teettää metsäammattilaisella erikseen tila-arvio. Tila-arvio on erinomainen lähtökohta kiinteistön realistisen myyntihinnan kartoittamisessa. Metsätilan arvon määrittämiseen käytetään yleisesti summa-arvomenetelmää. Siinä tilan arvo määritellään metsikkökuvioittain maapohjan arvon, taimikoiden arvon, puuston arvon ja mahdollisen odotusarvon summana. Maapohjan arvo, taimikoiden arvo ja odotusarvokertoimet saadaan alueittaisista taulukoista. Puuston arvon määrittämisessä käytetään alueittaisia useamman vuoden puutavaran keskihintoja. Summa-arvomenetelmässä tehdään lisäksi tilakohtaisesti kokonaisarvon korjaus, joka ottaa huomioon tilan metsien erityispiirteet sekä yleiset hoito- ja hallintomenot. Lisäksi arvioidaan kaikki muu kiinteistöön kuuluva esim. rakennukset, pellot ja muut siihen kuuluvat oikeudet sekä erityispiirteet. Näiden arviointiin käytetään yleensä kauppa- arvomenetelmää, siinä kohteen arvo määritellään ko. kohteen kanssa vertailukelpoisista kohteista maksettuja kauppahintoja hyväksi käyttäen. Näin pyritään laskemaan kohteelle paikkakunnalla todennäköisesti saatava hinta. Kiinteistön kokonaisarvo muodostuu näiden kaikkien osien yhteenlasketusta arvosta.
Marko Syrjälä LKV puh 050 475 8686 marko.syrjala@hehtaari.fi
Ohjeita kiinteistökauppaan >> Yhteismetsä >> Kiinteistöarviointi >>
LIITY TÄSTÄ >> LIITY TÄSTÄ >>
ARVIOINTI     KOHTEESTASI OTA YHTEYTTÄ >> OTA YHTEYTTÄ >> KOHTEEN ARVIOINTI ON  MONEN ASIAN SUMMA
Kiinteistöllä sijaitsevasta metsästä kannattaa teettää metsäammattilaisella erikseen tila-arvio. Tila-arvio on erinomainen lähtökohta kiinteistön realistisen myyntihinnan kartoittamisessa. Metsätilan arvon määrittämiseen käytetään yleisesti summa-arvomenetelmää. Siinä tilan arvo määritellään metsikkökuvioittain maapohjan arvon, taimikoiden arvon, puuston arvon ja mahdollisen odotusarvon summana. Maapohjan arvo, taimikoiden arvo ja odotusarvokertoimet saadaan alueittaisista taulukoista. Puuston arvon määrittämisessä käytetään alueittaisia useamman vuoden puutavaran keskihintoja. Summa- arvomenetelmässä tehdään lisäksi tilakohtaisesti kokonaisarvon korjaus, joka ottaa huomioon tilan metsien erityispiirteet sekä yleiset hoito- ja hallintomenot. Lisäksi arvioidaan kaikki muu kiinteistöön kuuluva esim. rakennukset, pellot ja muut siihen kuuluvat oikeudet sekä erityispiirteet. Näiden arviointiin käytetään yleensä kauppa-arvomenetelmää, siinä kohteen arvo määritellään ko. kohteen kanssa vertailukelpoisista kohteista maksettuja kauppahintoja hyväksi käyttäen. Näin pyritään laskemaan kohteelle paikkakunnalla todennäköisesti saatava hinta. Kiinteistön kokonaisarvo muodostuu näiden kaikkien osien yhteenlasketusta arvosta.
- Helpoin tie tilakauppaan H A HEHTAARI.FI
H A HEHTAARI.FI Marko Syrjälä LKV puh 050 475 8686 marko.syrjala@hehtaari.fi LKV•POINT OY Ohjeita kiinteistökauppaan >> Ohjeita kiinteistökauppaan >> Kiinteistöarviointi >> Kiinteistöarviointi >> Yhteismetsä >> Yhteismetsä >>
HELPOIN TIE TILAKAUPPAAN
H A HEHTAARI.FI